Knopen doorhakken

We maken de hele dag kleine keuzes en grote besluiten. Het vermogen om snel en effectief knopen door te hakken, kan het verschil maken tussen succes en stilstand. Teams en teamleden moeten niet alleen kunnen samenwerken, maar ook gezamenlijk en met vertrouwen besluiten kunnen nemen. Één van de grootste valkuilen van teams bij het nemen van beslissingen is het fenomeen van groepsdenken. Groepsdenken treedt op wanneer teamleden streven naar consensus en het vermijden van conflicten ten koste van kritisch denken en het evalueren van alternatieven. Dit kan leiden tot het negeren van relevante informatie, het onderdrukken van afwijkende meningen, en het onvoldoende onderzoeken van alle beschikbare opties. Groepsdenken kan worden versterkt door factoren zoals groepscohesie, sociale druk om tot overeenstemming te komen, en de invloed van dominante leden binnen het team. Het kan resulteren in suboptimale beslissingen en het missen van kansen, omdat het team niet alle potentiële risico’s en voordelen grondig heeft overwogen.

Wat levert het op?

  • Confrontatie met en bewustwording van krachten, talenten en valkuilen van jezelf en je teamgenoten rondom het thema besluiten nemen.
  • Een plezierige en leerzame beleving voor het team.
  • Inzichten en afspraken over het behouden of creëren van een werkomgeving waarin kritisch denken, openheid en besluiten nemen vanzelfsprekend is.
  • Concrete handvatten om de opgedane ontwikkelpunten toe te passen in de praktijk.

Wat houdt het in?

Onze aanpak combineert serious games met interactieve werkvormen en deskundige begeleiding om een omgeving te creëren waarin teamleden de kunst van effectieve besluitvorming kunnen oefenen en meester worden. Door realistische scenario’s na te bootsen, bieden we een veilige ruimte waarin teams kunnen experimenteren met verschillende besluitvormingsstrategieën en de impact daarvan direct kunnen ervaren. Tijdens een workshop of teamboost ‘knopen doorhakken’ kunnen we jullie in staat stellen om groepsdenken te voorkomen, openheid en kritisch denken bevorderen, waarbij alle teamleden worden aangemoedigd om hun standpunten vrijelijk te uiten en alternatieve perspectieven te verkennen. Het implementeren van besluitvormingsprocessen die ruimte bieden voor debat, het stellen van kritische vragen en het objectief evalueren van opties kan ook helpen om de valkuil van groepsdenken te vermijden en de kwaliteit van de besluitvorming in teams te verbeteren.

Resultaten

Aan het einde van de workshop zijn de deelnemers zich bewust van hun talenten, valkuilen en voorkeuren rondom besluiten nemen. Teamleden zijn bekend met het geven en ontvangen van zachte en harde feedback. We hebben inzichtelijk gemaakt wat werkt en op welke manier het team door kan groeien naar een besluitvaardig team, of dat kan blijven. Uiteindelijk kijkt het team na afloop terug op een bijzondere beleving en voelt het de noodzaak om de gemaakte afspraken in de praktijk toe te passen

Informatie

Ben je klaar om de besluitvormingskracht van jouw team naar een hoger niveau te tillen? Wees dan besluitvaardig, hak die knoop door en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek, kennismaking met onze trainers of een demo van onze serious games.

Wil je meer weten over ons aanbod?

Voor vragen of opmerkingen zijn wij te bereiken via het contactformulier op deze website. Binnen uiterlijk twee werkdagen reageren wij. De beller of whatsapper is nog sneller.

Bekijk ook

Psychologische veiligheid

In de hedendaagse snel veranderende samenleving is het creëren van een veilige werkomgeving waarin teamleden zich open kunnen uitspreken, ideeën kunnen delen, en van fouten kunnen leren, essentieel geworden. Psychologische veiligheid staat centraal in het succes van elke organisatie. Maar hoe zit dit in jouw team én hoe creëer je zo’n omgeving?

Teamboost

De teamboost is een interactief dagdeel met serious games en deskundige trainers. Een leerzaam, plezierig en impactvol programma met serieuze activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van communicatie, samenwerking, probleemoplossende vaardigheden en de algehele prestaties van een team. De teamboost is de start van teamontwikkeling

Open chat
1
Hallo, kan ik je helpen?
Powered by