Trajecten

Trajecten

Het veranderen van gedrag is een complex proces dat niet met één goed gesprek of één training doorgevoerd kan worden. Dit komt doordat het niet alleen gaat om het veranderen van individuele gewoonten, maar ook om het synchroniseren van gedragsveranderingen binnen een groep mensen met verschillende perspectieven en gewoonten.

“Wij begeleiden verandertrajecten voor teams- en organisaties met onze deskundige trainers, interactieve werkvormen en serious games. Ja, serious games!”

Voorwaarden om te veranderen

Voor succesvolle gedragsverandering op team- en organisatieniveau zijn verschillende cruciale voorwaarden nodig. Allereerst moet er een duidelijke visie en concrete doelen zijn die richting geven en motivatie bieden. Sterk en betrokken leiderschap is essentieel om het team te inspireren en obstakels weg te nemen. Effectieve communicatie, die transparant en regelmatig is, zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft en betrokken wordt bij het proces.

Medewerkers moeten actief betrokken worden bij de verandering. Dit verhoogt hun eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Een cultuur van vertrouwen en openheid is noodzakelijk, zodat teamleden zich veilig voelen om risico’s te nemen en hun mening te delen. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen binnen de organisatie zijn belangrijk om te kunnen reageren op onverwachte uitdagingen en feedback.

Daarnaast moeten er voldoende middelen en ondersteuning beschikbaar zijn om de verandering te faciliteren. Opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden zorgen ervoor dat teamleden de benodigde vaardigheden en kennis verwerven. Het vieren van korte termijn successen en het belonen van positieve bijdragen houdt de motivatie hoog en laat zien dat de verandering werkt.

Tot slot is continue monitoring en evaluatie van het veranderproces cruciaal. Dit helpt om de voortgang te meten en waar nodig bij te sturen, waardoor de kans op succesvolle en duurzame gedragsverandering aanzienlijk toeneemt.

Serious gaming

Onze trajecten zijn ontworpen op basis van theoretische modellen en zitten vol met interactie. In onze trajecten voorspellen serious games de toekomst door onze keuzes te simuleren. Andere serious games maken gedrag inzichtelijk, zichtbaar en bespreekbaar. En we oefenen in een veilige omgeving het gewenste nieuwe gedrag. In deze ‘game-based’ verandertrajecten zien we dat de betrokkenheid en motivatie hoog is in vergelijking tot meer traditionelere aanpak. Deze ‘simulaties van de werkelijkheid’ vergroten de kans op een succesvolle transformatie.

Informatie

Bent u klaar voor een blijvende verandering binnen uw team of organisatie? In ons traject draait het om meer dan alleen een paar snelle oplossingen. Wij bieden een uniek en innovatief verandertraject dat niet alleen inspireert, maar ook blijvende resultaten garandeert. Ontdek hoe wij uw organisatie naar een hoger niveau tillen met onze bewezen aanpak.

“Echte verandering is niet in een dag geregeld, maar met ons traject is het wel mogelijk. Wij begeleiden uw team stap voor stap naar blijvend succes. “

Wil je meer weten over ons teamboost aanbod?

Voor vragen of opmerkingen zijn wij te bereiken via het contactformulier op deze website. Binnen uiterlijk twee werkdagen reageren wij. De beller of whatsapper is nog sneller.

Onze visie op verandering

Onze succesvolle (game-based) verander trajecten voor teams en organisaties zijn gebaseerd op vijf essentiële pijlers. Deze pijlers zijn afgeleid van de belangrijkste inzichten uit toonaangevende theorieën en modellen. Ze bieden een gestructureerde (game-based) aanpak voor het managen van verandering en het bereiken van duurzame transformatie. Hieronder beschrijven we elke pijler en hoe deze bijdraagt aan effectieve verandering.

Wij geloven dat verandering een proces is dat in duidelijke fasen verloopt. Door verandering te faseren, kunnen we systematisch en gestructureerd door de transformatie navigeren. Elke fase heeft specifieke acties en aandachtspunten die de voortgang ondersteunen. Dit helpt om verandering beheersbaar en meetbaar te maken, waardoor we beter kunnen reageren op uitdagingen en successen kunnen boeken. Het zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie weet wat te verwachten en hoe bij te dragen aan elke stap van het proces.

Bij elke verandering is de menselijke factor van cruciaal belang. We erkennen dat mensen vaak weerstand bieden aan verandering, daarom richten we ons op het begrijpen en managen van hun gedrag. Door betrokkenheid en acceptatie van medewerkers te stimuleren, vergroten we de kans op succes. Dit betekent dat we luisteren naar zorgen, ondersteuning bieden en iedereen betrekken bij het proces. Het menselijke aspect is de sleutel tot het creëren van een omgeving waarin verandering kan floreren.

Communicatie is een hoeksteen van onze veranderaanpak. We zorgen ervoor dat iedereen in de organisatie begrijpt waarom de verandering nodig is, wat de doelen zijn en hoe zij kunnen bijdragen. Duidelijke en consistente communicatie helpt om misverstanden te voorkomen en betrokkenheid te vergroten. We maken gebruik van verschillende communicatiekanalen en strategieën om de boodschap effectief over te brengen. Transparantie en openheid zijn essentieel om vertrouwen op te bouwen en samenwerking te bevorderen.

Sterk leiderschap en betrokkenheid zijn noodzakelijk om richting te geven en obstakels te overwinnen. Leiders moeten een visie voor de toekomst hebben en het goede voorbeeld geven. Wij geloven dat betrokken leiders de motivatie en het moreel van hun teams kunnen verhogen. Door actief deel te nemen aan het veranderingsproces, tonen leiders hun toewijding en ondersteunen ze hun teams. Dit versterkt de samenwerking en zorgt ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het succes van de verandering.

Voor duurzame verandering is het verankeren van nieuwe werkwijzen en gedragspatronen in de organisatiecultuur essentieel. We zorgen ervoor dat de veranderingen blijvend worden geïntegreerd in de dagelijkse routines en structuren. Dit betekent dat we continue ondersteuning en training bieden om nieuwe vaardigheden en gedragingen te versterken. Het doel is om de veranderingen vanzelfsprekend en duurzaam te maken. Alleen door verankering kunnen we ervoor zorgen dat de positieve effecten van de verandering op lange termijn behouden blijven.

Hieronder een deel van ons aanbod:

Teamanalyse samenwerken

Teamanalyse communiceren

Teamanalyse leiderschap

MapsTell | Gedragsstijl

Hogan assessments

Deelnemers ervaren een escaperoom voor teamontwikkeling bij JGM
Open chat
1
Hallo, kan ik je helpen?
Powered by