Hoog sensitiviteit als kracht

Met JGM serious eXperiences zetten we ons elke dag in om teams zichzelf in staat te stellen krachtig te veranderen. We doen constant onderzoek naar winnende teams en groepsdynamische processen. Aangezien wij zelf lang niet over alle kennis beschikken, zijn we een samenwerking aangegaan met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met twee studenten werken we aan het Living Lab project: hoogsensitiviteit in groepsdynamische processen. Door literatuur- en praktijkonderzoek zijn we erachter gekomen dat ongeveer 1 op de 5 personen neurodivergent/hoogsensitief is. Deze mensen ervaren externe prikkels, als emoties en pijn veel sterker en zijn zich in de regel meer bewust van details in de omgeving. De huidige maatschappij is hier totaal niet op afgestemd, maar zou enorm van eerder genoemde krachten kunnen profiteren. Denk maar eens na dat als je eerder bewust bent van details dat je sneller en beter werk zou kunnen leveren. In ons onderzoek staat centraal hoe deze hoogsensitievere mensen zich in groepen gedragen en of ze bepaalde gedragspatronen dan wel kenmerken laten zien. Daarnaast maken we ook gebruik van biometrische data, als hartritmevariabiliteit en hartslag om te kijken of er inwendig ook bepaalde patronen zichtbaar zijn bij deze hoogsensitieve mensen. Uiteindelijk is het ons doel om hoogsensitiviteit bij mensen in groepsdynamische processen te herkennen, daar het team en de individuen bewust van te maken en de krachten van ieder individu op de juiste manier in te zetten voor het teamresultaat.

JGM serious eXperiences specialiseert zich in het ontwikkelen van escape rooms die gebruikt kunnen worden voor een breed scala aan analyses omtrent persoonlijkheidstypen en teamdynamiek. In dit project willen we een methode/analysetool ontwikkelen waarmee we kunnen duiden of iemand hoogsensitief is voor prikkels. Om dat te doen moeten we achterhalen hoe die overprikkeldheid zich uit en of we dat kunnen waarnemen/meten. Misschien kunnen we overigens al duiden dat iemand hoogsensitief is zonder dat te triggeren maar kunnen we dat op basis van andere informatie of met een goed uitgedachte enquête wel weten. Hoofdzakelijke doelstelling is dus om hoogsensitiviteit te duiden bij mensen die niet weten dat ze dat zijn. Ook voor het team is dit van belang omdat er meer onderling begrip zal zijn, er praktisch gezien veranderingen aangebracht kunnen worden (bijv. rustige werkplekken, radio zachter etc.) en omdat er dan op een betere manier met de krachten en zwaktes van hoogsensitieve mensen omgegaan kan worden. Het project is mede mogelijk gemaakt door SNN en mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

Open chat
1
Hallo, kan ik je helpen?
Powered by