Het analysemodel

Het analysemodel brengt de voorkeursstijlen van het team in kaart op de vaardigheden samenwerken, communicatie en leiderschap. We werken niet met goed en fout maar met kwaliteiten en valkuilen.

Achterkant

Een vaardigheid, zoals samenwerken, bestaat uit 3 verschillende gedragscomponenten. Elke van deze gedragscomponenten is onderverdeeld in twee indicatoren. Deze indicatoren zijn complementair aan elkaar (tegenovergesteld). Dit dus omdat we niet goed of fout meten maar voorkeuren meten (te vergelijken met de schalen van de BIG FIVE persoonlijkheidsvragenlijst). Vervolgens wordt elke indicator uitgewerkt in positieve gedragsvoorbeelden (vragen/stellingen). Deze stellingen bestaan uit meetbaar gedrag (successen worden gevierd). De stellingen worden gescoord op basis van de VAS methode (Visuele analoge schaal). Dit wil zeggen dat er twee uitersten zijn (helemaal mee oneens of helemaal mee eens) en dat de observant vervolgens op gevoel aangeeft waar de score op de lijn ligt. Dit is een betrouwbare manier van score blijkt uit de praktijk en uit onze eigen test waarbij twee mensen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde score komen. Bij deze metingen worden niet de teamleden apart geobserveerd, maar wordt het team als individu gezien.

Voorbeeld

De vaardigheid samenwerken bestaat uit drie gedragscomponenten; taakuitvoering, omgevingsbewustzijn en kennis deling. Het gedragscomponent taakuitvoering bestaat uit de 2 indicatoren centraal (taken worden gezamenlijk uitgevoerd) en decentraal (taken worden onderverdeeld). De indicator centraal bestaat uit een aantal vragen/stellingen die gescoord worden (er is sprake van kuddegedrag, taken worden gezamenlijk uitgevoerd, etc). Deze stellingen worden gescoord aan de hand van ons unieke analysesoftware en via onze algoritmes omgezet tot de rapportage.

Open chat
1
Hallo, kan ik je helpen?
Powered by