21e-eeuwse vaardigheden

Kritisch denken

Definitie:

Goed nadenken om te kijken of ideeën echt kloppen

Gedragsvoorbeelden

Vragen stellen, niet zomaar iets geloven, verschillende ideeën overwegen.

Behulpzaamgedrag
 1. Check feiten voordat je iets gelooft.
 2. Bespreek verschillende meningen.
 3. Kijk naar een probleem van alle kanten.
Niet behulpzaam gedrag
 • Zomaar iets aannemen zonder na te denken.

Sociale & culturele vaardigheden

Definitie:

Begrijpen en goed omgaan met mensen uit verschillende culturen.

Gedragsvoorbeelden

Interesse tonen in andere culturen, respectvol zijn, samenwerken met iedereen.

Behulpzaamgedrag
 1. 1. Leer een paar woorden in een andere taal.
 2. Wees nieuwsgierig naar andere culturen.
 3. Behandel iedereen eerlijk.
Niet behulpzaam gedrag
 • Grapjes maken over culturen of mensen buitensluiten. 

Zelfregulering

Definitie:

Jezelf rustig houden en denken voordat je iets doet.

Gedragsvoorbeelden

Rustig blijven in lastige situaties, eerst denken dan doen, afspraken nakomen.

Behulpzaamgedrag
 1. Neem een time-out als je boos bent.
 2. Stel doelen voor jezelf.
 3. Denk na voordat je handelt.
Niet behulpzaam gedrag
 • Meteen boos reageren zonder na te denken.

Samenwerken

Definitie:

Goed met anderen kunnen werken aan dezelfde taak.

Gedragsvoorbeelden

Ieders ideeën horen, helpen waar je kan, samen beslissingen maken.

Behulpzaamgedrag
 1. Deel je ideeën in een groep.
 2. Luister naar wat anderen zeggen.
 3. Help je teamgenoten.
Niet behulpzaam gedrag
 • Alleen werken en niet delen met de groep.

Communiceren

Definitie:

Duidelijk je ideeën en gevoelens vertellen aan anderen. 

Gedragsvoorbeelden

Duidelijk praten, goed luisteren, uitleggen hoe je je voelt.

Behulpzaamgedrag
 1. Gebruik duidelijke taal.
 2. Vertel hoe je je voelt.
 3. Luister goed naar anderen. 
Niet behulpzaam gedrag
 • Te snel praten of niet luisteren naar wat anderen zeggen.

Mediawijsheid

Definitie:

Slim omgaan met alles wat je op tv en internet ziet.

Gedragsvoorbeelden

Reclames kritisch bekijken, veilig blijven online, delen wat echt belangrijk is.

Behulpzaamgedrag
 1. Denk na over wat je online deelt.
 2. Gebruik betrouwbare bronnen.
 3. Wees kritisch over reclames.
Niet behulpzaam gedrag
 • Alles geloven wat je online ziet en dat verspreiden.

Informatievaardigheden

Definitie:

Goede informatie kunnen vinden en gebruiken.

Gedragsvoorbeelden

Goed zoeken naar informatie, bronnen checken, nuttige info delen.

Behulpzaamgedrag
 1. Gebruik de bibliotheek voor onderzoek.
 2. Vergelijk informatie uit verschillende bronnen.
 3. Leer hoe je samenvat.
Niet behulpzaam gedrag
 • Belangrijke info negeren voor een werkstuk of presentatie.

ICT-basisvaardigheden

Definitie:

Kunnen omgaan met computers en internet.

Gedragsvoorbeelden

Typen, zoeken op internet, veilig blijven online.

Behulpzaamgedrag
 1. Gebruik sterke wachtwoorden.
 2. Leer hoe je veilig online kunt zijn.
 3. Help anderen met computerproblemen.Denk na over wat je online deelt.
Niet behulpzaam gedrag
 • Niet opletten op online veiligheid.

Computational Thinking

Definitie:

Problemen oplossen zoals een computer zou doen.

Gedragsvoorbeelden

Problemen opdelen in stukjes, patronen zien, logische stappen bedenken.

Behulpzaamgedrag
 1. Breek grote taken in kleine stappen.
 2. Zoek patronen in problemen.
 3. Maak lijstjes om dingen te onthouden.
Niet behulpzaam gedrag
 • Opgeven als iets te moeilijk lijkt.

Probleemoplossen

Definitie:

Een manier vinden om een moeilijke situatie beter te maken.

Gedragsvoorbeelden

Verschillende ideeën bedenken, niet opgeven, oplossingen uitproberen.

Behulpzaamgedrag
 1. Denk rustig na als iets misgaat.
 2. Vraag om hulp als je vastzit.
 3. Probeer verschillende oplossingen uit.
Niet behulpzaam gedrag
 • Opgeven bij het eerste probleem.

Creativiteit 

Definitie:

Nieuwe, leuke ideeën bedenken.

Gedragsvoorbeelden

Anders denken dan anderen, kunst maken, oplossingen verzinnen.

Behulpzaamgedrag
 1. Probeer iets op een nieuwe manier.
 2. Maak kunst over hoe je je voelt.
 3. Bedenk spelletjes om te spelen. 
Niet behulpzaam gedrag
 • Zeggen dat alle ideeën toch stom zijn.
Open chat
1
Hallo, kan ik je helpen?
Powered by