Biometrische data laat zien dat teambinding heel belangrijk is en (te) vaak ontbreekt

JGM serious eXperiences is altijd bezig met onderzoek doen naar het ultieme winnende team. Tijdens de lockdown is er veel tijd gestoken in onderzoek naar nieuwe manier om teams en invididuen te observeren en analyseren. Uiteindelijk is er een samenwerking ontstaat tussen Jamzone en JGM. Jamzone gebruikt stresssensoren om individuenhandvatten te geven om hun stresssysteem beter te reguleren. zo leren ze dus beter omgaan met stress. Dat doen ze door deze mensen bepaalde serious games te laten spelen, waarbij het heel belangrijk is om juist gefocust te zijn of heel erg ontspannen. In de game wordt er gekeken naar het individuele stressniveau en krijgen de spelers tips om te spelen met hun stresslevel om deze op het juiste niveau te krijgen om verder te kunnen komen.

door Thom van der Meer

JGM zag een kans om de individuele stresssensoren ook in teamverband in te zetten om te kijken welke stresstriggers en actoren er binnen teams spelen. JGM is al expert in het inzetten van serious games om natuurlijk gedrag en teampatronen te observeren, maar we zien de inzet van stresssensoren als een unieke kans om ons analysemodel verder te versterken met biometrische data. We gebruiken voornamelijk de RR en RMSSD, twee veel gebruikte statistieken om stress inzichtelijke te maken. Met het observeren van mensen en teams zien we niet altijd exact wat er in de mensen omgaat. Iemand kan bijvoorbeeld wel een taak, die hij van iemand anders gekregen heeft, uitvoeren zonder uiterlijk een reactie op te geven. Wij zijn benieuwd of we een bepaalde innerlijke reactie in de stresssensoren kunnen zien, zodat we nog beter en preciezer weten wat er binnen teams speelt.

Met deze gedachte hebben we samen met Jamzone een analysetool ontworpen waarbij we data tot maximaal zes stresssensoren tegelijkertijd kunnen ophalen en analyseren. Deelnemers dragen de stresssensoren, zonder daar zelf last van te hebben en zodoende komen er live scores binnen op ons dashboard. Tijdens het observeren is er ook ruimte om momenten te ‘taggen’, zodat later snel teruggegrepen kan worden naar het moment waarop iets interessant gebeurde. Het kijken naar de stresssensoren van individuen in groepsdynamische processen is iets wat nog niet eerder is gedaan. Vandaar dat het onderzoek een zeer exploratief karakter heeft. We weten eigenlijk niet goed waar we naar zoeken, maar hebben honderden hypotheses die we proberen te staven met de verzamelde data.

Eén van onze uiteindelijke doelen is dat we hopen dat we met deze tool verzuim kunnen gaan voorspellen. We hopen dat de biometrische data inzicht geeft in de gesteldheid van een individu binnen een team en hoe hij zich verhoudt tot de teamgenoten. De eerste analyses tonen aan dat we met de biometrische data voorzichtige uitspraken kunnen doen over teambinding. We zien dat sommige mensen meer verbinding hebben met bepaalde teamgenoten en minder met andere. Het wordt echter interessant als de verbinding zo sterk is dat ze binnen het team bijna een soort subteam zijn, iets wat voor een goed presterend team niet gewenst is. Verder zien we ook sommige teamleden qua binding bijna buiten het team vallen, iets wat uiteraard ook geen gewenste situatie is. We onderzoeken ook of er manieren zijn om de binding in het team positief te beïnvloeden. Een voorbeeld daarvan is dat het nemen van een pauze na een stressvolle teamervaring ervoor kan zorgen dat teamleden onderling meer verbondenheid tonen. Dit geeft teamleden de kans om de opgedane ervaringen met elkaar te delen en zodoende begrip voor elkaars situatie te scheppen. Beter onderling begrip leidt tot een hogere onderlinge verbondenheid en daarmee tot een grotere kans op een succesvolle teamprestatie.

Onze volgende stap is om een grotere datasample van rond de dertig team te verzamelen. Deze verzamelde data gaan we samen met de psychologen van Jamzone analyseren; op zoek naar overeenkomende patronen en signalen. Op deze manier hopen we teams te blijven helpen om zich op innovatieve manieren te laten ontwikkelen en verbeteren.

Open chat
1
Hallo, kan ik je helpen?
Powered by